Stočna hrana

Kvalitetan odabir proizvoda za hranidbu životinja vrlo je važna stavka koja treba biti pomno birana kako bi bila prilagođena životnim i proizvodnim fazama životinja.
Naša ponuda stočne hrane sastoji se od proizvoda isključivo provjerenih dobavljača.

 

 

 

U ponudi stočne hrane su:

  • Proizvodi za goveda – mliječne krave, telad, junad, bikove
  • Proizvodi za svinje – krmače, prasad, nazimice, tovljenici
  • Proizvodi za perad – nesilice, tovne piliće
  • Proizvodi za ovce i koze – janjad, ovce